Čekaj kamelu

Posvećeni Musliman uđe u taksi.

Zamoli taksistu, da isključi radio, kako Kuran nalaže.

Ne sme slušati muziku, jer za vreme života proroka Muhameda nije bilo muzike,
pogotovo zapadne muzike, koja je muzika nevernika.

Taksista odmah ugasi radio, zaustavi taksi i učtivo otvori vrata.
Arapin se začudi: – Šta to radite?

– Za života proroka Muhameda nije bilo taksija, zato odjebi i čekaj kamelu! dude