Če se polž globoko zakoplje

Če se polž globoko zakoplje, se huda zima prikoplje.