Bunda

Na tržnici skupina ciganov prodaja vsakodnevno rabljeno robo.

Nenadoma se oglasi stara Rezka: Hej, nekdo mi je odnesel bundo!

Pri sosednjem štantu jo Mojmir vpraša:

Po kakšni ceni pa?!?

Ona odvrne: Po nabavni menda  naumnDa