Bolečina

Bolečina je darilo narave katerega nismo prav veseli jokowa