Bk in tele

Lovec Janez je vedno peljal na lov tudi sina, da bi mu služil kot preganjalec divjadi.

Nekega dne pa je sin hodil bolj po svoje. Po končanem lovu ga je oče pošteno okregal in zavpije:

“Ti si pa res pravo tele!”

“Od bika kaj drugega tudi ni pričakovati!” mu sin na kratko in jedrnato odvrne nazaj.