Biti ljubljen

Ko ljubiš ljubi resno,

ko varaš, varaj spretno!

TODA VEDI: biti ljubljen

je lepo, biti varan pa hudo!