Beseda

Beseda vedno lahko udari močneje kot pest še bl veseu