Anđeli


Ti na jednom a ja na drugom kraju kao anđeli u nebeskom raju!

Anđeli se sastaju sa bogom, a kad ču se ja sastati sa tobom??