Življenje

Življenje nam kar kot tako ponuja priložnosti.
Le videti jih moramo in zagrabiti..