Tri žwali iz afrike

No Janezek! Naštej mi tri živali iz Afrike.

Lev in dva krokodila  naumnčist