Najboljša valuta

Učitelj v šoli: “Danes bomo spoznavali valute” in sprašuje učence.

Janezek se javi: FUNT… in dobi 5

Olgica se javi: DOLAR … in dobi 5

Mujo se javi in reče: PUTA

Učitelj vpraša: *Kakšna valuta pa je to?
Mujo reče: Odlična valuta!

Učitelj pa: Pojasni!

Mujo: Prišla je moja sestra iz Zagreba v lepem krznenem plašču in mama jo je vprašala koliko je dala.

še bl veseu

In odgovorila je: “5 PUTA”