Dva glupa vicova na Z

P: S cime se zimi Bosanci griju na Z?
O: Zdrvima.

Rjesava drot krizaljku i pita kolegu:
– Telefonski poziv, tri slova?
– Zvr!