Dolazi tip u mesnicu

Dolazi tip u mesnicu i pita:

– Dobar dan, imate li bikovih kuraca za frulu?

– Nemamo, na zalost, ima samo kravlje picke za usnu harmoniku, odgovara mesar.