Življenje

Življenje nikoli ne postane lažje .. samo TI postaneš močnejši še bl veseu