Dobrota

Dobro čuvaj v sebi svoje bogastvo, svojo dobroto.

Nauči se dajati brez omahovanja,izgubljati brez obžalovanja,pridobivati brez hudobije… brawo