Zadosti nikomur

Sreča lahko da mnogim preveč, zadosti nikomur.