Prijatelja

Prijatelja hitreje izgubimo kot dobimo.