Janezek in konec šole

Janezek se konec šolskega leta vrne domov. Takoj ga pričaka oče.

“Janezek, kje imaš spričevalo?” vpraša oče.
Janezek odgovori: “Posodil sem ga Mihu, da bo z njim prestrašil očeta.