Struna

Ljubezen je kot struna violine, zadrhti in izgine, pusti pa le spomine!