Šta je sunce

Šta je sunce ako nije sjajno,

šta je ljubav ako nije tajno,

šta je tuga ako te ne boli,

šta je srce ako ne voli???