Voljela sam te

1000 sam gledala,

100 sam željela,

10 sam imala,

al 1 sam voljela!

lupčeka