Prometne nesreče vzroki

23% prometnih nesreč je posledica uživanja alkoholnih pijač,…

Kar pomeni, da je ostalih 77% prometnih nesreč posledica lolekov, ki pijejo

raznorazne sokove, vodo in podobne brezalkoholne substance …