Pogrešam te žalosten ljubezenski verz

Kako te pogrešam,

a hkrati bi te rada izbrisala iz srca.

Ne prenesem več ,da hladen do mene si,

da tvoja pozornost usmerjena

je vsaki drugi punci, a le k meni ne.