Owned by učenec

Poslušajte me! Ko je bil George Washington v vaših letih, je bil najboljši učenec,” je dejal učitelj.

“Ko pa je bil v vaših, je bil že predsednik.