Stevardesa

Pri uri biologije so se učili o sesalcih.

Učiteljica sprašuje in vpraša Petro:

“Petra, navedi nam enega letečega sesalca!”

Petra odgovori: “Stevardesa.”