Najprej sebe, nato druge

Najprej pometi pred svojim pragom.