Ljubezenski verz

Ljubezen je tvegana, saj lahko ostane brez odmeva.
Upanje pomeni, da te bo morda doletelo razočaranje.
Vendar moramo tvegati, kajti v življenju največ tvegamo, če nič ne tvegamo.
Človek, ki nč ne tvega, ničesar ne počne, ničesar ne vidi, nima ničesar in ni nič.
Ne more se učiti, spremeniti, občutiti, rasti, ljubiti niti živeti!