Kanarček

Mama, mama, ali ima limona kljun?

Nima, sinko.

Joj, potem pa sem stisnil kanarčka.