Štirje biki in krave živalska šala

Štirje biki v starosti 20, 30, 40 in 50 let so se sprehajali po pašniku.

Mimo pride čreda dvajsetih krav. Oglasi se dvajsetletni bik:

“Zame deset krav, ostali deset pa za vsa tri!”

“Ne, to pa ni pošteno!” se oglasi tridesetletni bik.

“Štirje smo, zato moramo število krav deliti s štiri.

Za vsakega pride pet krav!”

“Če nas bodo hotele, bodo že same prišle do nas!” se oglasi štiridesetletni bik.

“Morda nas pa sploh niso opazile!” se oglasi petdesetletnik.