Janezek in Kitajci

V šoli pravi učiteljica učencem:

Da boste lepo pridni danes in da
boste sodelovali pridno!

Danes pridejo Kitajci pogledat našo šolo.
Torej, sprašujte jih kar hočete.

Ampak Janezek, da mi ti nič ne reče!
Pa pridejo Kitajci in se v razredu lepo pogovarjajo z učenci, nakar

Janezek dvigne roko in reče: Gospod! Kaj pomeni vaše ime Hoang Ho?

To pomeni Sin sedmih očetov.

No ja, se mi je zdelo da od dveh jajc ne morate biti tako rumeni,
odgovori Janezek.