Janezek in torta

Janezek prihiti v hišo in se takoj začne basati s torto, ki je na mizi.

Mama mu reče:”Počasi, Janezek, pomisli še malo na brata.”

Janezek:”Cel čas mislim nanj, mama, zato tako hitim!”