Izlet in Janezek

Na izletu so prespali otroci v šotorih.

Janezek ni hotel spati sam, zato je tršica rekla naj bo pri njej.

Toda Janezek se premetava.

Tršica ga vpraša kaj je.

Navajen sem spat pri mami in imam prstek na popeku.

Te pa ga daj meni tudi, pa zaspi.

Čez čas se tršica oglasi:Janezek to pa ni več popek.

Janezek pa: tudi moj prst ni več!