Hvalenje

V gostilni se srečata zastopnika večjih trgovskih podjetjih in se hvalita:

“Jaz že deset let Eskimom prodajam hladilnike!” je rekel prvi.

“Jaz pa že petnajst let Američanom prodajam ure-kukavice,” je povedal drugi.

“To ni nič! To lahko vsak!”

“Ja, toda jaz poleg vsake ure prodam še dvajsetkilogramsko pakiranje hrane za ptice!”