Več zelenjave

Korel Franciju: “Danes pa nisi videti

najbolje.”

“Sem že bil pri zdravniku. Priporočil mi je več zelenjave.”

“In?”

“Namesto ene olive dam v martini sedaj dve!”