Hotelska recepcija

Janez v hotelski recepciji zahteva ključ od sobe.

“Ste v našem hotelu gost?”

“Ne. Jaz moram za vsak dan plačati 50 eurov.

Sprašujem vas ali se to za gosta spodobi?”