Gorenjec in soba

Gorenjec pride v hotel in vpraša za ceno prenočišča. Receptor mu pojasni:

“Prenočišče stane pet tisoč tolarjev, če si sami naredite posteljo pa dva tisočaka.”

“Krasno!” se razveseli Gorenjec, “vzamem cenejše prenočišče.”

“V redu,” reče receptor, “tu imate žago, kladivo in žeblje, gozd pa je takoj levo za hotelom.”