Super okna

Nejevoljna Gorenjka pripoveduje: lani sem dala na hiši zamenjati stara lesena okna z novimi PVC okvirji.

Okna so super, prišparamo na gretju,… in vse bi bilo super, če me nebi pred
nekaj dnevi poklical lastnik firme, ki je vstavila nova okna, in me opomnil,
da okna po letu dni še vedno niso plačana.