Dva policajaca

Razgovaraju dva policajca,

PRVI: Jučer sam kupio četku za WC.

DRUGI: I onda?

PRVI: Pa šta ja znam, sa papirom mi je nekako bilo bolje..