Doktor in simulant

“Doktor, simulant iz sobe 50 je umrl.”

“No, sedaj je pa resnično pretiraval.”