Zvezda si

Si zvezda, ki svetiš noč in dan, si prijatelj, ki ga rabim vsaki dan!