Život kao poker

Život je kao poker.

Trebaš imati sreću, hrabrost, nadu. . .

Ali pre svega trebaš naučiti ko blefira plesauc