Živim život koji nisam htjela

Živim život koji nisam htjela.

zaljubila sam se u momaka,

kojig nebi smjela.