Žemlja zastonj

V trgovini gospod pri kruhu in pecivu ravno naroča: “Dva krofa in eno veliko žemljo.”

Prodajalka: “Danes imamo posebno akcijo, zato dobite še eno žemljo zastonj.”

Gospod: “Ali mi lahko daste samo tisto, ki je zastonj?”