Zaupanje

Čistilka v banki se začne pritoževati direktorju… Prav nič mi ne zaupate…

Direktor: To pa ni res.. vsak dan vam pustim na mizi ključe trezorja

Čistilka: Že že, to vidim lepo od vas ampak kaj ko nikoli nobeden ni pravi zažgau