Zastrupljen pacient

“Ni več dvoma,” je rekel doktor pacientu, “zastrupljeni ste bili!”

“S čim vendar?” je vprašal pacient.

“To bo pokazala obdukcija!”