Zaprt v srce

Tebe sem v srce zaprla moreš v njem živeti,
saj sem ključek izgubila,  ne morem ti odpreti !