Zapišem tebi v srce

Kar se v spomin zapiše,

se strga ali zbriše,

jaz zapišem tebi v srce,

prosim ne pozabi me.