Zakonski prepir

Kilometre in kilometre se pelje zakonski par po ogorčenem prepiru brez

besed skozi deželo.

Končno prispeta na neko kmetijo, kjer zagledata, kako se par svinj valja

v gnoju.

“Tvoji sorodniki?” Zajedljivo vpraša žena.

“Ja” odgovori mož” Tast in tašča.”