Za zmeraj vaše

Kar koli dobrega ste kdaj dobili, je zmeraj vaše še bl veseu