Vse tvoje želje

Vse želje, ki letos se niso izpolnile,
vse sanje, ki niso sadu obrodile,

v prihodnjem naj letu dobijo polet,
naj čimprej izpolni se njihov obet!